DkmILInterpreterValue.Tag Wyliczenie

Definicja

DkmILInterpreterValue jest abstrakcyjną klasą bazową. To Wyliczenie wskazuje klasę pochodną, której wystąpienie jest ten obiekt.

public: enum class DkmILInterpreterValue::Tag
enum DkmILInterpreterValue::Tag
public enum DkmILInterpreterValue.Tag
type DkmILInterpreterValue.Tag = 
Public Enum DkmILInterpreterValue.Tag
Dziedziczenie
DkmILInterpreterValue.Tag

Pola

PrimitiveValue 0

Obiekt jest wystąpieniem elementu "DkmILInterpreterPrimitiveValue".

ReferenceValue 1

Obiekt jest wystąpieniem elementu "DkmILInterpreterReferenceValue".

Dotyczy