DkmManagedReturnValueInfo.TagValue Właściwość

Definicja

DkmManagedReturnValueInfo jest abstrakcyjną klasą bazową. To Wyliczenie wskazuje klasę pochodną, której wystąpienie jest ten obiekt.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmManagedReturnValueInfo::Tag TagValue { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmManagedReturnValueInfo::Tag get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmManagedReturnValueInfo.Tag TagValue { get; }
member this.TagValue : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmManagedReturnValueInfo.Tag
Public ReadOnly Property TagValue As DkmManagedReturnValueInfo.Tag

Wartość właściwości

DkmManagedReturnValueInfo.Tag

Dotyczy