DkmManagedReturnValueInfo Klasa

Definicja

Zawiera informacje dotyczące zarządzanej wartości zwracanej.

     Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

     Klasy pochodne: DkmManagedReturnValueCopy, DkmManagedReturnValueReference
public ref class DkmManagedReturnValueInfo abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmManagedReturnValueInfo abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmManagedReturnValueInfo abstract
[System.Runtime.InteropServices.Guid("d72b0393-ff2a-9a20-531c-68d2bdbaaeb9")]
public abstract class DkmManagedReturnValueInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("d72b0393-ff2a-9a20-531c-68d2bdbaaeb9")>]
type DkmManagedReturnValueInfo = class
Public MustInherit Class DkmManagedReturnValueInfo
Dziedziczenie
DkmManagedReturnValueInfo
Pochodne
Atrybuty

Właściwości

CorType

ICorDebugType wartości zwracanej.

     Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
TagValue

DkmManagedReturnValueInfo jest abstrakcyjną klasą bazową. To Wyliczenie wskazuje klasę pochodną, której wystąpienie jest ten obiekt.

Dotyczy