DkmNonUserCodeFlags Wyliczenie

Definicja

Wskazuje, czy kod niebędący użytkownikiem jest spowodowany atrybutem DebuggerHidden, DebuggerStepThrough lub DebuggerNonUserCode oznaczonym w metodzie lub klasie lub oznaczonym ukrytym punktem sekwencji 0xfeefee.

To wyliczenie obsługuje bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class DkmNonUserCodeFlags
public enum class DkmNonUserCodeFlags
enum DkmNonUserCodeFlags
[System.Flags]
public enum DkmNonUserCodeFlags
[<System.Flags>]
type DkmNonUserCodeFlags = 
Public Enum DkmNonUserCodeFlags
Dziedziczenie
DkmNonUserCodeFlags
Atrybuty

Pola

HiddenAttribute 1

Metoda lub Klasa jest oznaczona atrybutem DebuggerHidden lub oznaczona jako ukryta z powodu 0xfeefee sekwencji punktów.

None 0

Metoda lub Klasa nie jest oznaczona przy użyciu atrybutów niezwiązanych z kodem użytkownika.

NonUserCodeAttribute 4

Metoda lub Klasa jest oznaczona przy użyciu atrybutu DebuggerNonUserCode.

StepThroughAttribute 2

Metoda lub Klasa jest oznaczona przy użyciu atrybutu DebuggerStepThrough.

Dotyczy