IDkmAsyncBreakCompleteReceived Interfejs

Definicja

IDkmAsyncBreakCompleteReceived jest implementowana przez składniki, które chcą nasłuchiwać zdarzenia AsyncBreakComplete. IDkmAsyncBreakCompleteReceived jest wywoływana przed IDkmAsyncBreakCompleteNotification. W ramach tego powiadomienia nie jest możliwe, że proces docelowy nie zostanie wykonany (brak Func-eval, bez naślizgu).

Wysyłany przez Monitor debugowania po przeprowadzeniu żądania przerwania asynchronicznego proces został ukończony.

Zdarzenia AsyncBreakComplete można pominąć, wywołując metodę DkmEventDescriptorS. pominięcie ().

Implementacje tego interfejsu mogą ograniczać, gdy są wywoływane przy użyciu filtru zdefiniowanego w konfiguracji składnika. Można użyć następujących właściwości: BaseDebugMonitorId, EngineId, TransportKind.

public interface class IDkmAsyncBreakCompleteReceived
public interface class IDkmAsyncBreakCompleteReceived
__interface IDkmAsyncBreakCompleteReceived
public interface IDkmAsyncBreakCompleteReceived
type IDkmAsyncBreakCompleteReceived = interface
Public Interface IDkmAsyncBreakCompleteReceived

Metody

OnAsyncBreakCompleteReceived(DkmProcess, DkmAsyncBreakStatus, DkmThread, DkmEventDescriptorS)

OnAsyncBreakCompleteReceived jest wywoływana w ramach przetwarzania zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definicja interfejsu.

Dotyczy