IDkmClrDecompiler.Decompile(DkmModuleInstance) Metoda

Definicja

Dekompiluje kod dla modułu w języku C# i tworzy nowy przenośny plik PDB z osadzonym źródłem. Wszystkie moduły, które współużytkują ten plik symboli, rozpoczną korzystanie z tych zaktualizowanych symboli.

public:
 void Decompile(Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmModuleInstance ^ moduleInstance);
public void Decompile (Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmModuleInstance moduleInstance);
abstract member Decompile : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmModuleInstance -> unit
Public Sub Decompile (moduleInstance As DkmModuleInstance)

Parametry

moduleInstance
DkmModuleInstance

Podczas Klasa wystąpienia modułu reprezentuje pakiet kodu (np. dll lub exe), który jest ładowany do określonego procesu w określonej lokalizacji. Obiekty wystąpień modułów są 1:1 z koncepcją środowiska wykonawczego w pakiecie kodu. Na przykład w kodzie natywnym obiekty wystąpień modułów są 1:1 z adresem podstawowym.

Dotyczy