DkmExceptionInformation.OnOutOfBandException Metoda

Definicja

Zgłoś zdarzenie OutOfBandException. Składniki implementujące interfejs ujścia zdarzeń otrzymają powiadomienie o zdarzeniu. Kontrolka zwróci wynik po powiadomieniu wszystkich składników.

Ograniczenie lokalizacji: interfejs API musi zostać wywołany ze składnika monitora (poziom składnika < 100 000).

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 11 Update 1 (DkmApiVersion. VS11FeaturePack1).

public:
 void OnOutOfBandException();
public:
 void OnOutOfBandException();
void OnOutOfBandException();
public void OnOutOfBandException ();
member this.OnOutOfBandException : unit -> unit
Public Sub OnOutOfBandException ()

Dotyczy