DkmIsUserCodeExtendedAsyncResult.Reason Właściwość

Definicja

Powód, dla którego kod został oznaczony jako kod niebędący użytkownikiem.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 15 Update 8 (DkmApiVersion. VS15Update8).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Native::DkmNativeNonUserCodeReason Reason { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Native::DkmNativeNonUserCodeReason get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Native.DkmNativeNonUserCodeReason Reason { get; }
member this.Reason : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Native.DkmNativeNonUserCodeReason
Public ReadOnly Property Reason As DkmNativeNonUserCodeReason

Wartość właściwości

DkmNativeNonUserCodeReason

Dotyczy