DkmSteppingCodePath Klasa

Definicja

DkmSteppingCodePath reprezentuje lokalizację, do której użytkownik może przejść z bieżącej lokalizacji.

public ref class DkmSteppingCodePath
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmSteppingCodePath
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmSteppingCodePath
[System.Runtime.InteropServices.Guid("14c9f40d-f492-532e-ea75-f0d1ab0e9fff")]
public class DkmSteppingCodePath
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("14c9f40d-f492-532e-ea75-f0d1ab0e9fff")>]
type DkmSteppingCodePath = class
Public Class DkmSteppingCodePath
Dziedziczenie
DkmSteppingCodePath
Atrybuty

Właściwości

AdditionalData

Obowiązkowe Dodatkowe dane dotyczące ścieżki kodu. Znaczenie jest specyficzne dla implementacji.

CodePathOffset

W przypadku zarządzanych jest to przesunięcie IL do wywołania instrukcji. Dla natywnego, jest to adres RVA instrukcji Call.

EndOffset

Reprezentuje przesunięcie końcowe dla bieżącej jednostki kroku.

Name

Ciąg, który reprezentuje możliwy dostęp do ścieżki kodu, można wybrać.

Metody

Create(String, Int32, Int32, ReadOnlyCollection<Byte>)

Utwórz nowe wystąpienie obiektu DkmSteppingCodePath.

Dotyczy