DkmStepUnit Wyliczenie

Definicja

DkmStepUnit opisuje stopień szczegółowości kroku, gdy wywoływana jest Metoda Step.

public enum class DkmStepUnit
public enum class DkmStepUnit
enum DkmStepUnit
public enum DkmStepUnit
type DkmStepUnit = 
Public Enum DkmStepUnit
Dziedziczenie
DkmStepUnit

Pola

Instruction 2

Wykonaj krok wątku do następnej instrukcji.

Line 1

Wkrocz wątek do następnego wiersza.

Statement 0

Wykonaj krok wątku do następnej instrukcji.

Dotyczy