DkmIsHiddenCodeAsyncResult.NextLine Właściwość

Definicja

Obowiązkowe Symbol dla następnego nieukrytej linii źródłowej. Jest to wartość null, jeśli bieżący wiersz nie jest ukryty.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmInstructionSymbol ^ NextLine { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmInstructionSymbol ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmInstructionSymbol ^ NextLine { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmInstructionSymbol ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmInstructionSymbol NextLine { get; }
member this.NextLine : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmInstructionSymbol
Public ReadOnly Property NextLine As DkmInstructionSymbol

Wartość właściwości

DkmInstructionSymbol

Zwraca wartość DkmInstructionSymbol.

Dotyczy