DkmIsHiddenCodeAsyncResult.NonUserCodeFlags Właściwość

Definicja

Flagi dla atrybutów DebuggerStepThrough DebuggerHidden i/lub DebuggerNonUserCode ustawionych dla metody lub klasy lub oznaczone jako ukryte ze względu na punkt sekwencji 0xfeefee.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmNonUserCodeFlags NonUserCodeFlags { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmNonUserCodeFlags get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmNonUserCodeFlags NonUserCodeFlags { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmNonUserCodeFlags get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmNonUserCodeFlags NonUserCodeFlags { get; }
member this.NonUserCodeFlags : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmNonUserCodeFlags
Public ReadOnly Property NonUserCodeFlags As DkmNonUserCodeFlags

Wartość właściwości

DkmNonUserCodeFlags

Zwraca wartość DkmNonUserCodeFlags.

Dotyczy