CrispImage.GrayscaleBiasColor Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera kolor odchylenia skali odcieni szarości używany przez obiekty CrispImage, które są elementami podrzędnymi elementu, do którego jest dołączona ta właściwość.

see GetGrayscaleBiasColor, and SetGrayscaleBiasColor
see GetGrayscaleBiasColor, and SetGrayscaleBiasColor
see GetGrayscaleBiasColor, and SetGrayscaleBiasColor

Dotyczy