ExtensionMethods.ToStringEx Metoda

Definicja

Przeciążenia

ToStringEx(ImageMoniker)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

ToStringEx(ImageMoniker, String)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

ToStringEx(ImageMoniker)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ ToStringEx(Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker moniker);
public static string ToStringEx (this Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker moniker);
static member ToStringEx : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker -> string
<Extension()>
Public Function ToStringEx (moniker As ImageMoniker) As String

Parametry

moniker
ImageMoniker

Moniker do przekonwertowania

Zwraca

String

Wersja ciągu monikera

Dotyczy

ToStringEx(ImageMoniker, String)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ ToStringEx(Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker moniker, System::String ^ format);
public static string ToStringEx (this Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker moniker, string format);
static member ToStringEx : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker * string -> string
<Extension()>
Public Function ToStringEx (moniker As ImageMoniker, format As String) As String

Parametry

moniker
ImageMoniker

Moniker do przekonwertowania

format
String

Specyfikator formatu. Może to być "G", "A", "C" lub "F"

Zwraca

String

Wersja ciągu monikera

Dotyczy