IImageHandle Interfejs

Definicja

Reprezentuje dojście, które utrzymuje obraz niestandardowy przechowywany w pamięci. IImageHandle silnie przywoływany w pamięci może zagwarantować, że obraz skojarzony z monikerem dojścia zostanie zachowany w pamięci w element imagelibrary.

public interface class IImageHandle
public interface class IImageHandle
__interface IImageHandle
public interface IImageHandle
type IImageHandle = interface
Public Interface IImageHandle

Właściwości

Moniker

Pobiera ImageMoniker dla tego uchwytu obrazu.

Dotyczy