ImageCompositionLayer Struktura

Definicja

Warstwa służąca do redagowania wielu obrazów w jednym scalonym obrazie.

public value class ImageCompositionLayer
struct ImageCompositionLayer
public struct ImageCompositionLayer
type ImageCompositionLayer = struct
Public Structure ImageCompositionLayer
Dziedziczenie
ImageCompositionLayer

Pola

HorizontalAlignment

Wyrównanie w poziomie obrazu obrazu złożonego.

ImageMoniker

ImageMoniker renderowany w tej warstwie.

VerticalAlignment

Wyrównanie w pionie obrazu w obrazie złożonym.

VirtualHeight

Wysokość wirtualna tej warstwy. Rzeczywiste wymiary pikseli obrazu nie będą obliczane do czasu renderowania.

VirtualWidth

Wirtualna szerokość tej warstwy. Rzeczywiste wymiary pikseli obrazu nie będą obliczane do czasu renderowania.

VirtualXOffset

Przesunięcie X obrazu. To przesunięcie jest używane razem z HorizontalAlignment w celu umieszczenia obrazu w obrazie złożonym.

VirtualYOffset

Przesunięcie wirtualnego Y obrazu. To przesunięcie jest używane razem z VerticalAlignment w celu umieszczenia obrazu w obrazie złożonym.

Dotyczy