ImageMoniker Struktura

Definicja

Zawiera identyfikator GUID i identyfikator obrazu.

public value class ImageMoniker
struct ImageMoniker
public struct ImageMoniker
type ImageMoniker = struct
Public Structure ImageMoniker
Dziedziczenie
ImageMoniker

Uwagi

Ta struktura jest używana dla monikerów w ImageMoniker .

Pola

Guid

Identyfikator GUID monikera.

Id

Identyfikator monikera.

Metody rozszerzania

ToImageId(ImageMoniker)

Tłumaczy ImageMoniker do ImageId .

IsNullImage(ImageMoniker)

Zwraca wartość true, jeśli ImageMoniker reprezentuje obraz o wartości null, w przeciwnym razie false.

ToStringEx(ImageMoniker)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

ToStringEx(ImageMoniker, String)

Konwertuje ImageMoniker na ciąg

Dotyczy