CodeActionParams Klasa

Definicja

Klasa reprezentująca parametry wysyłane z klienta na serwer dla żądania TextDocument/codeAction.

public ref class CodeActionParams
[System.Runtime.Serialization.DataContract]
public class CodeActionParams
[<System.Runtime.Serialization.DataContract>]
type CodeActionParams = class
Public Class CodeActionParams
Dziedziczenie
CodeActionParams
Atrybuty

Konstruktory

CodeActionParams()

Właściwości

Context

Pobiera lub ustawia dodatkowe informacje diagnostyczne dotyczące kontekstu akcji kodu.

Range

Pobiera lub ustawia zakres w dokumencie, dla którego wywołano polecenie.

TextDocument

Pobiera lub ustawia identyfikator dokumentu wskazujący, gdzie zostało wywołane polecenie.

Dotyczy