InstallFrom Wyliczenie

Definicja

To Wyliczenie opisuje możliwe źródła instalacji.

public enum class InstallFrom
public enum class InstallFrom
enum InstallFrom
[System.Runtime.InteropServices.Guid("FCEF3D3C-E193-46a5-9114-E982EBC7D540")]
[System.Serializable]
public enum InstallFrom
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("FCEF3D3C-E193-46a5-9114-E982EBC7D540")>]
[<System.Serializable>]
type InstallFrom = 
Public Enum InstallFrom
Dziedziczenie
InstallFrom
Atrybuty

Pola

Disk 2

Źródłem instalacji jest dysk.

Unc 1

Źródło instalacji jest ścieżką UNC.

Web 0

Źródłem instalacji jest witryna sieci Web.

Dotyczy