DiagramKeyEventArgs Klasa

Definicja

Zawiera dane dla zdarzenia KeyDown lub KeyUp.

public ref class DiagramKeyEventArgs : Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::DiagramEventArgs
public class DiagramKeyEventArgs : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.DiagramEventArgs
type DiagramKeyEventArgs = class
    inherit DiagramEventArgs
Public Class DiagramKeyEventArgs
Inherits DiagramEventArgs
Dziedziczenie
DiagramKeyEventArgs

Konstruktory

DiagramKeyEventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DiagramKeyEventArgs.

DiagramKeyEventArgs(KeyEventArgs, DiagramClientView, DiagramItem)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DiagramKeyEventArgs.

Właściwości

Alt

Pobiera wartość wskazującą, czy naciśnięto klawisz ALT.

Control

Pobiera wartość wskazującą, czy naciśnięto klawisz CTRL.

DiagramClientView

Pobiera DiagramClientView, z którego pochodzi DiagramEventArgs.

(Odziedziczone po DiagramEventArgs)
Handled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy to zdarzenie zostało obsłużone.

(Odziedziczone po DiagramEventArgs)
KeyCode

Pobiera kod klawiatury dla zdarzenia KeyDown lub KeyUp.

KeyData

Pobiera dane klucza dla zdarzenia KeyDown lub KeyUp.

KeyValue

Pobiera wartość klawiatury dla zdarzenia KeyDown lub KeyUp.

Shift

Pobiera wartość wskazującą, czy naciśnięto klawisz SHIFT.

TargetItem

Pobiera lub ustawia DiagramItem, dla którego jest przeznaczone zdarzenie klucza.

Dotyczy