DragDropPendingAction(Diagram) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DragDropPendingAction.

public:
 DragDropPendingAction(Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::Diagram ^ diagram);
public DragDropPendingAction (Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.Diagram diagram);
new Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.DragDropPendingAction : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.Diagram -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.DragDropPendingAction
Public Sub New (diagram As Diagram)

Parametry

diagram
Diagram

Obiekt diagramu, który jest właścicielem tego MouseAction.

Dotyczy