ListCompartment.OnKeyDown(DiagramKeyEventArgs) Metoda

Definicja

Po naciśnięciu klawisza w dół musimy sprawdzić, czy jest to klucz w górę/w dół i w tym miejscu wykonać prawidłową nawigację.

public:
 override void OnKeyDown(Microsoft::VisualStudio::Modeling::Diagrams::DiagramKeyEventArgs ^ e);
public override void OnKeyDown (Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.DiagramKeyEventArgs e);
override this.OnKeyDown : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.DiagramKeyEventArgs -> unit
Public Overrides Sub OnKeyDown (e As DiagramKeyEventArgs)

Parametry

Dotyczy