ClassHasBaseClassSerializer.SerializeReference(SerializationContext, ModelElement, ModelElement) Metoda

Definicja

Oblicza moniker odwołania ciągu do DomainClass.

public:
 override System::String ^ SerializeReference(Microsoft::VisualStudio::Modeling::SerializationContext ^ serializationContext, Microsoft::VisualStudio::Modeling::ModelElement ^ sourceElement, Microsoft::VisualStudio::Modeling::ModelElement ^ targetElement);
public override string SerializeReference (Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext serializationContext, Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement sourceElement, Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement targetElement);
override this.SerializeReference : Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext * Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement * Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement -> string
Public Overrides Function SerializeReference (serializationContext As SerializationContext, sourceElement As ModelElement, targetElement As ModelElement) As String

Parametry

serializationContext
SerializationContext

Kontekst serializacji.

sourceElement
ModelElement

Źródło relacji odwołania. Przywoływany element docelowy zostanie Zserializowany.

targetElement
ModelElement

Strona docelowa relacji, która zostanie zserializowana.

Zwraca

String

Moniker odwołania do ciągu do elementu docelowego.

Dotyczy