CodeGenerationUtilities.HasCustomBaseImplementation(DomainClass) Metoda

Definicja

Przestroga

This method is no longer used by the standard DSL text templates and may be removed in a future version.

Czy dany DomainClass (lub dowolny z podstawowych DomainClasses) jest oznaczony jako "IsCustom", co oznacza, że Serializacja jest dostosowywana.

public:
 static bool HasCustomBaseImplementation(Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::DomainClass ^ domainClass);
[System.Obsolete("This method is no longer used by the standard DSL text templates and may be removed in a future version.")]
public static bool HasCustomBaseImplementation (Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass domainClass);
[<System.Obsolete("This method is no longer used by the standard DSL text templates and may be removed in a future version.")>]
static member HasCustomBaseImplementation : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass -> bool
Public Shared Function HasCustomBaseImplementation (domainClass As DomainClass) As Boolean

Parametry

domainClass
DomainClass

DomainClass do sprawdzenia.

Zwraca

Boolean

Wartość true, jeśli dana DomainClass (lub dowolny z jej podstawowego DomainClasses) jest oznaczona jako "IsCustom", false w przeciwnym razie.

Atrybuty

Uwagi

Przestarzałe w VS2010

Dotyczy