RolePlayerConnectDirectiveSerializer Konstruktor

Definicja

Konstruktor RolePlayerConnectDirectiveSerializer

public:
 RolePlayerConnectDirectiveSerializer();
public RolePlayerConnectDirectiveSerializer ();
Public Sub New ()

Dotyczy