Shape.FillGradientModeDomainPropertyId Pole

Definicja

Identyfikator właściwości domeny FillGradientMode.

public: static initonly Guid FillGradientModeDomainPropertyId;
public static readonly Guid FillGradientModeDomainPropertyId;
 staticval mutable FillGradientModeDomainPropertyId : Guid
Public Shared ReadOnly FillGradientModeDomainPropertyId As Guid 

Wartość pola

Guid

Dotyczy