RolePlayerOrderChangedEventArgs.DomainModel Właściwość

Definicja

Pobierz model domeny, do którego odnosi się powiadomienie

public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::Modeling::DomainModelInfo ^ DomainModel { Microsoft::VisualStudio::Modeling::DomainModelInfo ^ get(); };
public override Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelInfo DomainModel { get; }
member this.DomainModel : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelInfo
Public Overrides ReadOnly Property DomainModel As DomainModelInfo

Wartość właściwości

DomainModelInfo

Dotyczy