StandardSerializerLocator.GetSerializerFromNamespace(String) Metoda

Definicja

Zwraca Serializator, który obsługuje określoną docelową przestrzeń nazw lub wartość null, jeśli nie można znaleźć odpowiedniego serializatora.

public:
 virtual Microsoft::VisualStudio::Modeling::IDomainModelSerializer ^ GetSerializerFromNamespace(System::String ^ targetNamespace);
public Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer GetSerializerFromNamespace (string targetNamespace);
abstract member GetSerializerFromNamespace : string -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer
override this.GetSerializerFromNamespace : string -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer
Public Function GetSerializerFromNamespace (targetNamespace As String) As IDomainModelSerializer

Parametry

targetNamespace
String

Docelowa przestrzeń nazw do rozwiązania

Zwraca

IDomainModelSerializer

Serializator, który może serializować model

Implementuje

Dotyczy