ValidationStateAttribute Klasa

Definicja

Klasa atrybutu używana do oznaczania meta-klas. Prawidłowa meta klasy powinna mieć zdefiniowany zarówno element [META Object], jak i [Klasa meta].

public ref class ValidationStateAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=true)]
public sealed class ValidationStateAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=true)>]
type ValidationStateAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class ValidationStateAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
ValidationStateAttribute
Atrybuty

Konstruktory

ValidationStateAttribute(ValidationState)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ValidationStateAttribute.

Właściwości

ValidationState

Pobiera flagę walidacji ograniczenia dla atrybutu niestandardowego meta Class.

Dotyczy