FORMATETC Struktura

Definicja

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz FORMATETC.

public value class FORMATETC
struct FORMATETC
[System.Runtime.InteropServices.ComConversionLoss]
public struct FORMATETC
[<System.Runtime.InteropServices.ComConversionLoss>]
type FORMATETC = struct
Public Structure FORMATETC
Dziedziczenie
FORMATETC
Atrybuty

Pola

cfFormat
dwAspect
lindex
ptd
tymed

Dotyczy