IDataObject.QueryGetData(FORMATETC[]) Metoda

Definicja

public:
 int QueryGetData(cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> ^ pFormatetc);
int QueryGetData(std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> const & pFormatetc);
public int QueryGetData (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] pFormatetc);
abstract member QueryGetData : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] -> int
Public Function QueryGetData (pFormatetc As FORMATETC()) As Integer

Parametry

pFormatetc
FORMATETC[]

Zwraca

Int32

Uwagi

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz IDataObject:: QueryGetData

Dotyczy