STGMEDIUM Struktura

Definicja

public value class STGMEDIUM
struct STGMEDIUM
public struct STGMEDIUM
type STGMEDIUM = struct
Public Structure STGMEDIUM
Dziedziczenie
STGMEDIUM

Uwagi

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz STGMEDIUM

Pola

pUnkForRelease
tymed
unionmember

Dotyczy