EnvironmentColors.MainWindowButtonDownGlyphBrushKey Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ MainWindowButtonDownGlyphBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ MainWindowButtonDownGlyphBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey MainWindowButtonDownGlyphBrushKey { get; }
member this.MainWindowButtonDownGlyphBrushKey : Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey
Public Shared ReadOnly Property MainWindowButtonDownGlyphBrushKey As ThemeResourceKey

Wartość właściwości

ThemeResourceKey

Zwraca wartość ThemeResourceKey.

Dotyczy