PathUtil.IsNormalized(String) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy dana ścieżka jest w znormalizowanej postaci.

public:
 static bool IsNormalized(System::String ^ path);
public:
 static bool IsNormalized(Platform::String ^ path);
 static bool IsNormalized(std::wstring const & path);
public static bool IsNormalized (string path);
static member IsNormalized : string -> bool
Public Function IsNormalized (path As String) As Boolean

Parametry

path
String

Ścieżka do testu

Zwraca

Boolean

true, jeśli jest znormalizowana, FAŁSZ Jeśli nie

Dotyczy