CacheItemKey.Equality(CacheItemKey, CacheItemKey) Operator

Definicja

Zastąpienie operatora dla = =.

public:
 static bool operator ==(Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Caching::CacheItemKey left, Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Caching::CacheItemKey right);
public static bool operator == (Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey left, Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey right);
static member ( = ) : Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey * Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey -> bool
Public Shared Operator == (left As CacheItemKey, right As CacheItemKey) As Boolean

Parametry

left
CacheItemKey

Lewy argument operacji.

right
CacheItemKey

Prawy operand.

Zwraca

Boolean

Ma wartość true, jeśli wystąpienia są równe siebie.

Dotyczy