SetResigningProperties.OnCheckParameters Metoda

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

protected override void OnCheckParameters ();

Dotyczy