ValidatePackage Klasa

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

public class ValidatePackage : Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.BuildTask
Dziedziczenie
ValidatePackage

Konstruktory

ValidatePackage()

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

Pola

FileExtensionMetadataName

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
FileNameMetadataName

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
FullPathMetadataName

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
RelativeDirMetadataName

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)

Właściwości

ProjectId

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

ProjectService

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

Metody

Execute()

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
LogError(ITaskItem, String, Object[])

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
LogErrorFromException(ITaskItem, Exception)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

(Odziedziczone po BuildTask)
OnCheckParameters()

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

OnExecute()

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę pakietu Office i programu SharePoint i nie jest przeznaczony do zastosowania bezpośrednio z twojego kodu.

Dotyczy