ProvideDesignerLoaderAttribute.Unregister(RegistrationAttribute+RegistrationContext) Metoda

Definicja

Usuwa informacje o rejestracji pakietu VSPackage po wywołaniu przez zewnętrzne narzędzie rejestracji, takie jak regpkg.exe.

public:
 override void Unregister(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext ^ context);
 override void Unregister(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext const & context);
public override void Unregister (Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext context);
override this.Unregister : Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext -> unit
Public Overrides Sub Unregister (context As RegistrationAttribute.RegistrationContext)

Parametry

context
RegistrationAttribute.RegistrationContext

Kontekst rejestracji udostępniany przez zewnętrzne narzędzie rejestracji. Kontekst może służyć do tworzenia kluczy rejestru, działania rejestrowania dzienników i uzyskiwania informacji o zarejestrowanym składniku.

Dotyczy