FolderEventArgs Klasa

Definicja

public ref class FolderEventArgs : EventArgs
public class FolderEventArgs : EventArgs
type FolderEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class FolderEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
FolderEventArgs

Konstruktory

FolderEventArgs(String)

Właściwości

FolderPath

Nazwa folderu

Dotyczy