IVsOutputWindowPaneNoPump.OutputStringNoPump(String) Metoda

Definicja

Drukuje tekst do okna danych wyjściowych bez wypychania pompy komunikatów.

public:
 void OutputStringNoPump(System::String ^ pszOutputString);
public:
 void OutputStringNoPump(Platform::String ^ pszOutputString);
void OutputStringNoPump(std::wstring const & pszOutputString);
public void OutputStringNoPump (string pszOutputString);
abstract member OutputStringNoPump : string -> unit
Public Sub OutputStringNoPump (pszOutputString As String)

Parametry

pszOutputString
String

Ciąg.

Dotyczy