IVsSimpleObjectList2.LocateNavInfoNode(IVsNavInfoNode, UInt32) Metoda

Definicja

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

public:
 int LocateNavInfoNode(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsNavInfoNode ^ pNavInfoNode, [Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pulIndex);
int LocateNavInfoNode(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsNavInfoNode const & pNavInfoNode, [Runtime::InteropServices::Out] unsigned int & pulIndex);
public int LocateNavInfoNode (Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsNavInfoNode pNavInfoNode, out uint pulIndex);
abstract member LocateNavInfoNode : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsNavInfoNode * uint32 -> int
Public Function LocateNavInfoNode (pNavInfoNode As IVsNavInfoNode, ByRef pulIndex As UInteger) As Integer

Parametry

pNavInfoNode
IVsNavInfoNode

podczas IVsNavInfoNode Obiekt reprezentujący informacje o nawigacji dla węzła.

pulIndex
UInt32

określoną Zwraca indeks elementu listy, który odpowiada określonemu węzłowi nawigacji.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell80. idl:

HRESULT IVsSimpleObjectList2::LocateNavInfoNode(  
   [in]  IVsNavInfoNode *pNavInfoNode,   
   [out] ULONG          *pulIndex  
);  

Dotyczy