IVsWindowSearch.ProvideSearchSettings(IVsUIDataSource) Metoda

Definicja

Umożliwia hostowi wyszukiwania okna uzyskanie zażądanych opcji wyszukiwania.

public:
 void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource ^ pSearchSettings);
public:
 void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource ^ pSearchSettings);
void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource const & pSearchSettings);
public void ProvideSearchSettings (Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIDataSource pSearchSettings);
abstract member ProvideSearchSettings : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIDataSource -> unit
Public Sub ProvideSearchSettings (pSearchSettings As IVsUIDataSource)

Parametry

pSearchSettings
IVsUIDataSource

Opcje wyszukiwania.

Dotyczy