IVsWindowSearchBooleanOption Interfejs

Definicja

Implementuje opcje logiczne dla okna podręcznego wspólnej kontrolki wyszukiwania.

public interface class IVsWindowSearchBooleanOption : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsWindowSearchOption
public interface class IVsWindowSearchBooleanOption : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsWindowSearchOption
__interface IVsWindowSearchBooleanOption : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsWindowSearchOption
public interface IVsWindowSearchBooleanOption : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsWindowSearchOption
type IVsWindowSearchBooleanOption = interface
    interface IVsWindowSearchOption
Public Interface IVsWindowSearchBooleanOption
Implements IVsWindowSearchOption
Pochodne
Implementuje

Uwagi

Opcje interfejsu użytkownika obsługiwane przez kontrolkę wyszukiwania to pola wyboru (udostępniane jako IVsWindowSearchBooleanOption ) i przyciski (uwidocznione jako IVsWindowSearchCommandOption ).

Właściwości

DisplayText

Pobiera ciąg, który będzie używany dla tekstu opcji.

Tooltip

Pobiera opis opcji.

Value

Pobiera lub ustawia wartość logiczną stanu pola wyboru.

Dotyczy