LIB_CHECKSTATE Wyliczenie

Definicja

Określa stan zaznaczenia elementu biblioteki.

public enum class LIB_CHECKSTATE
public enum class LIB_CHECKSTATE
enum LIB_CHECKSTATE
public enum LIB_CHECKSTATE
type LIB_CHECKSTATE = 
Public Enum LIB_CHECKSTATE
Dziedziczenie
LIB_CHECKSTATE

Pola

LCS_CHECKED 3

Element biblioteki jest zaznaczony.

LCS_CHECKEDGRAY 2

Element biblioteki jest wyszarzony.

LCS_UNCHECKED 1

Element biblioteki nie jest zaznaczony.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

Użyj tego wyliczenia, aby wskazać, czy biblioteka jest zaznaczona, czy niezaznaczona w okienku selektor składników Przeglądarka obiektów. LCS_CHECKEDGRAY jest używany do użytku w przyszłości. Środowisko zostanie zignorowane LCS_CHECKEDGRAY .

Dotyczy