TaskListViews.UncheckedTasks Pole

Definicja

Wskazuje, że wyświetlane są tylko niesprawdzone zadania.

public: System::String ^ UncheckedTasks;
std::wstring UncheckedTasks;
public const string UncheckedTasks;
val mutable UncheckedTasks : string
Public Const UncheckedTasks As String 

Wartość pola

String

Dotyczy