VsBootstrapperPackageInfo.MinimumUapMajorVersion Pole

Definicja

Minimalna wersja główna.

public: System::UInt32 MinimumUapMajorVersion;
public: unsigned int MinimumUapMajorVersion;
unsigned int MinimumUapMajorVersion;
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("OLE.DWORD")]
public uint MinimumUapMajorVersion;
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("OLE.DWORD")>]
val mutable MinimumUapMajorVersion : uint32
Public MinimumUapMajorVersion As UInteger 

Wartość pola

UInt32
Atrybuty

Dotyczy