ReadOnlyObservableSet<T>.RemoveItem(T) Metoda

Definicja

Usuwa określony element z ReadOnlyObservableSet<T> obiektu.

protected:
 bool RemoveItem(T item);
protected:
 bool RemoveItem(T item);
bool RemoveItem(T item);
protected bool RemoveItem (T item);
member this.RemoveItem : 'T -> bool
Protected Function RemoveItem (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Element do usunięcia z zestawu.

Zwraca

Boolean

true Jeśli element zostanie pomyślnie znaleziony i usunięty, w przeciwnym razie false . Ta metoda zwraca wartość, false Jeśli element nie zostanie znaleziony w ReadOnlyObservableSet(T) obiekcie.

Dotyczy