SettableOleDataObject.GetDataHere(FORMATETC[], STGMEDIUM[]) Metoda

Definicja

Pobiera dane z obiektu danych źródłowych.

public:
 virtual void GetDataHere(cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> ^ pFormatetc, cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::STGMEDIUM> ^ pRemoteMedium);
void GetDataHere(std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> const & pFormatetc, std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::STGMEDIUM> const & pRemoteMedium);
public void GetDataHere (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] pFormatetc, Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] pRemoteMedium);
abstract member GetDataHere : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] -> unit
override this.GetDataHere : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] -> unit
Public Sub GetDataHere (pFormatetc As FORMATETC(), pRemoteMedium As STGMEDIUM())

Parametry

pFormatetc
FORMATETC[]

Obiekt format.

pRemoteMedium
STGMEDIUM[]

Obiekt medium Storage.

Implementuje

Dotyczy