SettableOleDataObject.SetData(FORMATETC[], STGMEDIUM[], Int32) Metoda

Definicja

Przesyła dane.

public:
 virtual void SetData(cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> ^ pFormatetc, cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::STGMEDIUM> ^ pmedium, int fRelease);
void SetData(std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> const & pFormatetc, std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::STGMEDIUM> const & pmedium, int fRelease);
public void SetData (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] pFormatetc, Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] pmedium, int fRelease);
abstract member SetData : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] * int -> unit
override this.SetData : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.STGMEDIUM[] * int -> unit
Public Sub SetData (pFormatetc As FORMATETC(), pmedium As STGMEDIUM(), fRelease As Integer)

Parametry

pFormatetc
FORMATETC[]

Obiekt format.

pmedium
STGMEDIUM[]

Obiekt medium Storage.

fRelease
Int32

true Jeśli obiekt jest właścicielem danych, jeśli obiekt false wywołujący zachowuje własność danych.

Implementuje

Dotyczy