IBaseAdapter Interfejs

Definicja

Zapewnia interfejs używany jako podstawa dla niestandardowego adaptera testowego.

public interface class IBaseAdapter
public interface IBaseAdapter
type IBaseAdapter = interface
Public Interface IBaseAdapter
Pochodne

Metody

AbortTestRun()

Wywołuje się, gdy wystąpi błąd wewnętrzny podczas przebiegu testu. Ta metoda powinna zachowywać się podobnie do StopTestRun() metody.

Cleanup()

Wywoływana po zakończeniu przebiegu testu.

PauseTestRun()

Wywoływana, gdy użytkownik zażąda wstrzymania przebiegu testowego.

ResumeTestRun()

Wywoływana, gdy użytkownik żąda wznowienia uruchomienia testu.

Run(ITestElement, ITestContext)

Wywołuje się, by wykonać przypadek testowy.

StopTestRun()

Wywoływana, gdy użytkownik zażąda zatrzymania uruchomienia testu.

Dotyczy